Certificeret EL fra vindmøller

Vi arbejder løbende med at nedbringer vores CO2 aftryk og har derfor valgt at støtte den grønne omstilling ved at indkøbe certificeret strøm.

RECS-certifikater bliver produceret og kontrolleret i overensstemmelse med de internationale regler for handel med vedvarende energi - RECS (renewable Energy Certificate System). Alle køb af RECS-certifikater bliver hvert år kontrolleret af en uafhængig revisor. Læs mere om RECS på recs.org.

RECS-Certifikat SEAS