EasyFix designsoftware

Video thumbnail
Video thumbnail

EasyFix er en samling af professionelle beregningsmoduler der er tilpasset bestemte byggeprojekter og applikationer. Det sikrer, at de beregningsresultater, du modtager, er pålidelige og i overensstemmelse med de individuelle krav i det givne projekt.

Der findes eksempelvis tilpassede beregningsmoduler til følgende:

  • Forankring i beton, murværk
  • Værn
  • Armering
  • Betonsamlinger og udvidelse af armerede betonelementer
  • Tag- og facadeberegning
  • Lysmaster
  • Støjværn/-vægge
  • Mørtelberegner

Hent EasyFix beregningsprogrammet her!