VS Wireboks

VS Wireboks

Wirebokse med enkelt løkke anvendes til samling af
betonelementer - væg eller søjler. Wireboksen er nem at montere,
afmonter tape eller plastkappe og løkken frigøres.
Wireboksen overholder kravene fra BEF bulletin no. 2 juni 2016.
Wirelængder fås i hhv. 60, 80, 100 og 120 mm
For nærmere information omkring montage og dimensionering, kontakt os venligst