Speedies Mark

Speedies Mark

Speedies® er PVC-fri plast armeringsafstandsholdere, der er designet som et
patenteret system til hurtig, enkel og omkostningseffektiv udlægning under
armeringsnet.
Speedies® sparer dig op til 95% af tiden ved udlægning, sammenlignet med
traditionel udlægning af afstandsholdere.
Med Speedies staven får du en mere korrekt ergonomisk arbejdsstilling,
udformningen af afstandsholderen er stærk og stabil.
Forbruget af Speedies® er ca. 1,25 stk/m2.
Designet er optimeret, så der er taget hensyn til nem transport og opbevaring.

Speedies® udlægges med en smart Speedies® Stav, denne forkorter arbejdstiden med op til 95 % jf. traditionel udlægning af rmeringsafstandsholdere.
Staven kan indeholde en pakke Speedies® (50 stk.) dvs. at Speedies® kan udlægges i oprejst stilling, ergo en mere ergonomisk korrekt arbejdsstilling.